Tijdtunnel 1890-2021

In 131 jaar is er heel veel gebeurd na het overlijden van Vincent van Gogh op 29 juli 1890. In een speciale korte film wordt duidelijk wat zoal die veranderingen zijn.

Bij Provincie Noord-Brabant, onder de regeling Perspectiefbudget, is ondersteuning aangevraagd om deze productie tot stand te brengen voor vertoning op scholen, PO en VO, in dorpshuizen en in zorgcentra met ouderen opdat kunst, cultuur en erfgoed bewaard en inspirerend getoond wordt. De release staat op Vincents verjaardag 30 maart in het jaar 2022 bij toekenning van het Perspectiefbudget. Deze productie is een aparte productie naast de docureeks The ArT of Love en gaat specifiek over de cultuur en het tegenwoordige erfgoed in Noord-Brabant in relatie tot deze Nederlandse kunstschilder.

SYNOPSIS

Veranderingen zijn onontkoombaar aan het lot van de tijd. Historisch erfgoed wordt vaak beschermd voor het nageslacht. De impact van veranderingen wordt afgezet tegen het geschrevene uit de brieven van Vincent van Gogh (1853-1890) en zijn broer Theo van Gogh (1857-1891). Deze twee broers schitteren nog steeds als beeld van Ossip Zadkine in hun geboorteplaats Zundert, maar wat hebben deze ogen inmiddels gezien in de loop der tijd?

Als Vincent van Gogh naar een foto van zijn vader kijkt in de Van Gogh kerk in Etten-Leur en hij via de protestantse kerkdeur naar buiten stapt, gaat een andere wereld voor hem open. Hij stapt uit 1890 en gaat, 131 jaar later, het jaar 2021 binnen. Wat hij dan vanaf het graf in Zundert van zijn gelijknamige broer Vincent van Gogh (1852) ziet, is een wereld die hij niet voor mogelijk hield gelet op zijn jeugdherinneringen.

Still De tijdtunnel van Vincent van Gogh 1890-2021